Img

Belangrijke onderwerpen

'KLIK OP DE TITELS'

  • Opvoeden is het proces waarbij de ouder het kind begeleidt in het volwassen worden. In dit proces staan ouders voor een immens zware taak, die men zonder de hulp en de wijsheid van God, niet goed aan kan. Men heeft de wijsheid van God nodig en de Heer belooft het ons als we er om bidden. Lees wat de Bijbel zegt in Jac.1:5 "Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft,..."

  • In de jaren dat abortus werd toegestaan, zijn er wereldwijd miljoenen baby's in de moederschoot op gruwelijke wijze omgebracht. Abortus wordt al een aantal jaren ook in Nederland als een soort voorbehoedsmiddel gezien. Er zijn echter talrijke teksten in de Bijbel die duidelijk maken hoe God denkt over abortus. Lees bijvoorbeeld in Psalm 139:13-17, waar God ons vertelt dat Hij ons al kende in de baarmoeder.

  • Bijbelse adviezen, belangrijk voor een gelukkig huwelijk. Zoals: Wees altijd een open boek voor de ander. Huwelijks partners die tegen elkaar liegen spelen met vuur. Efeze 4:25 zegt 'Legt daarom de leugen af en spreekt de waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkander'. Laat de ander van u op aan kunnen, dat wil zeggen, wat u zegt dat doet u ook. Leer ook samen te bidden...

  • Alhoewel we allemaal weten dat verliefdheid niet abnormaal is en het in de meeste gevallen iedereen wel een keer overkomt, is er ook een gevaar. Verliefdheid maakt namelijk dat je je gemakkelijker stort in een avontuur met veel onzekerheden en waar je vaak het eind niet van ziet. Men is vaak tijdelijk niet voor reden vatbaar, omdat men moeite heeft om dingen rationeel te zien.

  • God wil geen L.A.T. relatie (Living apart together). In onze huidige samenleving kom je tal van samenlevingsvormen tegen. Naast het huwelijk bestaat er o.a. het geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen en lat-relaties. Wat betekent een lat-relatie? Je hebt dan wel een relatie met elkaar en je woont ook steeds tijdelijk samen (bijvoorbeeld in de weekenden), maar je hebt daarnaast ook alle twee je eigen woning.

  • God heeft alle mensen lief, ook homofiele mensen, Jezus stierf voor ons allemaal aan het kruis. Maar...ondanks deze onvoorwaardelijke liefde van God, is Hij toch tegen het homo-huwelijk, omdat de Bijbel zegt dat homofilie tegennatuurlijk is. Homofilie wordt wel steeds meer geaccepteerd als normaal en helaas, ook onder christenen in het algemeen en in evangelische kringen, zien we de opvattingen veranderen.