Hoe verder na overspel?

Img Hoe toch verder na overspel, wat zegt de Bijbel? In veel gevallen volgt na overspel een echtscheidingen, gelukkig niet altijd, maar het is vaak wel de druppel die tot een scheiding aanleiding geeft. Het huwelijk komt door overspel natuurlijk onder grote druk te staan, de echtelijke eenheid is verbroken. Daarmee bedoel ik, de exclusiviteit van de huwelijksrelatie 'dit hebben wij alleen met elkaar', is aangetast en juist die exclusiviteit is nodig voor intimiteit. Toch is het niet zo dat overspel per definitie het einde van de huwelijksrelatie hoeft te zijn. Er heeft wel een vreselijke ramp plaats in het huwelijk, het gebouw van het huwelijk staat a.h.w. op zijn grondvesten te schudden, maar het is toch mogelijk dat de ravage wordt opgeruimd en het gebouw weer wordt hersteld. Omdat iedere situatie uniek is en ook iedere huwelijksrelatie uniek is, is het moeilijk om hier in algemene zin over te schrijven. Toch meen ik dat de volgende principes in iedere situatie waarin men probeert het huwelijk te redden, van belang zijn.

1. Degene die overspel heeft gepleegd moet oprecht berouw hebben over wat er is gebeurd, de overspelige relatie moet worden opgegeven en men moet er voor kiezen om geen enkel contact met hem of haar meer te onderhouden. Wees daar radicaal in.
2. Er moet een krachtdadige en overtuigde beslissing zijn om terug te keren naar de eigen vrouw of man, of nog beter gezegd, de wettige man of vrouw. Het is belangrijk dat er oprecht vergeving gevraagd wordt aan degene die bedrogen is.
3. De man of vrouw die de fout is ingegaan moet laten zien dat hij of zij er duidelijk voor kiest om zich weer toe te wijden aan de huwelijkspartner, ook al gaat dat tegen gevoelens in. Wij zijn niet gemaakt om een speelbal te zijn van onze gevoelens. Soms moet men kiezen voor wat juist is, ook al voelt men dat op dat moment nog niet.

Wanneer de overspelige partner niet bereid is om te stoppen met zondigen en blijft omgaan met een ander, dan wordt het een onhoudbare situatie. Jezus maakt een duidelijke uitzondering wanneer hij spreekt over het blijvende karakter van het huwelijk. Hij zegt dat in geval van 'ontucht' of 'hoererij' (dat wil zeggen voortdurende immoraliteit) de onschuldige partij geen echtbreuk pleegt wanneer hij of zij de overspelige partner wegzendt of verlaat (Matt. 5:32; 19:9). Wanneer overspel blijft plaatsvinden is het kwaad dat binnen het huwelijk plaatsvindt erger dan het kwaad van de echtscheiding. De onschuldige partij is dan vrij om te scheiden en eventueel later te hertrouwen.

Maar stel dat er wel een oprechte terugkeer is tot de eigen man of vrouw. Dan is er nog een lange weg te gaan. Vaak is het zo dat de dader dan de hele kwestie snel wil afronden en verder wil leven als vroeger. Maar zo makkelijk gaat dat niet. Degene die het is aangedaan begint dan pas vaak met het verwerken en heeft heel veel tijd nodig om het uiteindelijk (misschien) te kunnen vergeven en weer te kunnen gaan vertrouwen. De dader moet daar respect voor hebben en de ander daar ruim de tijd en de ruimte voor geven. De pijn die is aangedaan is bijna met geen pen te beschrijven en voor die emoties moet ruimte zijn, om die te beleven en te verwoorden.

De levensader van iedere huwelijksrelatie is de communicatie met elkaar. Waarschijnlijk is het mis gegaan nadat de communicatiekanalen binnen het huwelijk waren dichtgeslibd. Daarom moet er tijd vrij gemaakt worden voor echte communicatie. En de beslissing moet genomen worden om daar hard aan te werken en er moeite voor te gaan doen om dat weer te leren.

Studies over nog veel meer onderwerpen zijn beschikbaar: