Eerlijk over seks

Img De wereld is erg openlijk over Seks. Er gaat geen dag voorbij of we worden er op één of andere manier mee geconfronteerd, het meest nog door de televisie. Men zegt de taboe's zijn doorbroken en men ziet het als winst. Seks is in ieder geval nog steeds, een zeer gevoelig onderwerp. De kijkcijfers op televisie gaan omhoog zodra je het daarover hebt. In de jeugdsamenkomsten van de kerk komen aanmerkelijk meer jongeren opdagen, als men tevoren aankondigt over seks te spreken. Toch is het van groot belang om over dit onderwerp te spreken, opdat er geen verkeerde gedachten ontstaan over dit onderwerp. Laat ik direct zeggen dat het verlangen naar seks gewoon en normaal is, God heeft ons zo geschapen. Maar, net zoals bij vele andere zaken heeft de duivel getracht dat wat God mooi en goed gemaakt heeft "stuk te maken".

- Seks is bedoeld als een geheim wat je deelt met één man en één vrouw. De duivel komt met overspel en maakt dit als normaal, bijvoorbeeld d.m.v. film, TV.
- Seks is privé, daar hoef je niet iedereen over in te lichten. Natuurlijk wel degene die het aangaat en die je vertrouwt. De duivel zegt, "gooi alle remmen maar los", alles moet besproken worden en openlijk gezegd, maar dat is absoluut onjuist. Er bestaat beslist ook nog privé, verboden voor onbevoegden.
- Seks is normaal bedoeld tussen twee mensen van verschillend geslacht. Ze vullen elkaar a.h.w. aan, zo heeft de Schepper het bedacht. De duivel komt met seks tussen mensen van gelijk geslacht en noemt dit normaal, maar dit is nog steeds in Gods ogen zonden, ook al zegt iedereen dat het anders is.

Lees: Rom.1:26, 27 "Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. "

Seksuele verlangens zijn normaal, maar toch is het niet goed aan alles maar toe te geven en daarom leidt het vaak tot strijd. Dat begint al in de puber leeftijd, als het verlangen naar seks ontwaakt. Velen (bijna alle jongens en een deel van de meisjes) komen tot zelfbevrediging. In de loop van jaren hebben velen mij gevraagd, "wat moeten we daarmee, mag dat en wat vindt God ervan". Laat ik dit zeggen, het is niet goed, seks is niet bedoeld om jezelf alleen te bevredigen, maar dat het gebeurd is niet abnormaal, waarom…omdat we moeten leren om seksuele verlangens te beheersen, zodat het ons niet overheerst. De Bijbel geeft daar instrumenten voor aan, lees Ps119:9/11, de Heer wil ons ook kracht geven door de heilige Geest. Ook helpen contacten met anderen christenen en gezonde bezigheden, dus geen seksfilms of TV soaps met seks scènes.
Hoe moet je als ouders daar mee omgaan. Je helpt je kinderen niet door net te doen of dat seks een gepasseerd station voor pa en ma is. Wees op een nette (opvoedkundige manier) openlijk. Leer ze om voor deze dingen te bidden en er zo nodig tegen te strijden en dat het een leugen is van satan, dat alles maar moet. Daar zul je geen echte bevrediging in vinden.
Natuurlijk is het extra moeilijk om nog af te zien van seks contact als je verkering hebt. We weten daar allemaal van, hoe veel je ook van de Heer Jezus houdt, als je verkering hebt dan knuffel je wat af. Maar toch, wat is er mooier….als dat je samen rein voor God verschijnt, op de dag van je huwelijk en dat je een echte huwelijks nacht meemaakt.

Advies: leer al vroeg samen te bidden, speel niet te veel met vuur maar praat over wat je wel en niet wil. Maak goede afspraken en help elkaar je eraan te houden. Maak het elkaar in ieder geval niet onnodig moeilijk.

Studies over nog veel meer onderwerpen zijn beschikbaar: