Het Christelijk HuwelijkJongen op zoek naar een meisje

Waar moet je op letten, als je een partner zoekt?
Van belang is natuurlijk dat we vooral in de verkeringstijd, willen luisteren naar de aanwijzingen van de Heer, zodat we echt degene vinden die God voor ons bestemd heeft. Daarbij moeten we niet vergeten om zelf te letten op bepaalde gewoonten en eigenschappen van de ander die er op wijzen dat een relatie vroeg of laat problemen kan geven. Hier volgen een aantal richtlijnen.

1. - Geen ongelovige - Christenen moeten niet met ongelovigen trouwen. 2 Kor. 6:14-16 zegt "Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden?"

Naast je beslissing om Christus te volgen, is het huwelijk wel de belangrijkste beslissing die je ooit zal maken. Verknoei het dus niet, door het negeren van deze heel belangrijke Bijbelse waarheid. Je hebt een vrouw nodig die Jezus zelfs nog meer liefheeft dan ze ooit van jou zou kunnen houden. Zet geestelijke volwassenheid dus aan de top van de lijst van kwaliteiten die je wilt zien in een vrouw die je toekomstige levenspartner mag zijn.

2. - Geen verspilzieke - Dus geen vrouw die op te grote voet leeft. Wees voorzichtig met een vrouw die het geld te gemakkelijk uitgeeft en daar vooral mee doorgaat als ze het niet meer heeft. Daardoor ontstaan vaak schulden die zelfs de liefde in een relatie kan laten bekoelen. De Bijbel zegt in Rom.13:8 "Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben" Deze aansporing van Paulus, is een krachtige herinnering aan God's afkeer van alle vormen van schuld die niet tijdig worden afgelost.

3. - Niet heerszuchtig - Wees voorzichtig met vrouwen die willen heersen en die dus altijd gelijk willen hebben. Deze vrouwen denken dat de wereld rond hen draait. Hun woorden zijn vaak hard en scherp als het gaat om de fouten van anderen, maar ze worden boos als ze zelf kritiek krijgen van anderen. De Bijbel zegt in Spreuken 21:9 zegt: "Beter te wonen op een hoek van het dak dan met een twistzieke vrouw in een gemeenschappelijke woning".

4. - Niet iemand die speelt - Pas op voor een vrouw die alleen wil flirten. Iemand die speelt met jou gevoelens en die geen serieuse bedoelingen heeft. De Bijbel vertel van Simson (Richteren 16) die door Gods Geest gezalfd was en daardoor bovenmenselijke kracht bezat. Maar hij verloor zijn kracht door een verleidelijke vrouw genaamd Delilah, die hem verleidde om te zondigen. Als een z.g. "christelijke" vrouw in de kerk of gemeente b.v. flirt met allerlei jongens of seksueel ongepaste opmerkingen maakt, stopt dan direct met zo'n vriendschap.

5. - Geen wraakzuchtig iemand - Een vrouw die niet kan vergeven, kan door bitterheid de sfeer in het huwelijk behoorlijk verpesten. Als de vrouw waar je mee omgaat, b.v. regelmatig ziedend van woede is en daarna een wrok koestert, dan ben je gewaarschuwd. Nog erger wordt het als ze zich ook soms erg zielig vindt, dus zelfmedelijden heeft. Mogelijk zal daardoor je leven in z'n huwelijk er niet gemakkelijker op worden, maar een reeks van eindeloze drama's kunnen het gevolg zijn. Sta er tenminste op, dat ze met zich laat bidden en hulp gaat zoeken. Wacht met zo'n relatie en bidt er eerst ernstig voor.

6. - Geen vrouw die manipuleert - Het huwelijk is een samenwerkingsverband en de enige manier waarop het echt werkt is, wanneer zowel de man als de vrouw elkaar willen dienen. Lees in Efeziërs 5: 21 "…en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus". Net zo goed als mannen niet moeten denken dat ze in een huwelijk als een dictator kunnen regeren, moeten vrouwen niet proberen om hun man net zo lang te manipuleren en onder druk te zetten, dat ze hun zin te krijgen. Je moet niet wachten totdat je getrouwd bent, om dan tot de ontdekken te komen dat je vrouw alles voor het zeggen wil hebben. Beter is het om van te voren goed op te letten en er zo nodig over te praten.

7. - Geen verslaafde - Helaas ook christenen worstelen soms met verslavingen – b.v. aan alcohol en drugs. Zolang als men niet volkomen bevrijd is van deze binding door Jezus, is het niet verstandig om te trouwen. Het is in ieder geval niet verstandig om de knoop door te hakken voordat je ziet dat je vriendin echt vrij is. Let op: Zoek je levenspartner dat ook niet in de kroeg, of in een wereldse bar of in een disco. Het is beter God te bidden om haar op een gezegende plaats tegen te komen, b.v. in de kerk of gemeente.