Het begin van het Huwelijk

 • Oorsprong van het huwelijk

  Het huwelijk moet wel een Goddelijk oorspong hebben. Bestudering van de Bijbel op het vlak van het huwelijk laat zien, dat het bij het huwelijk allerminst gaat om een menselijke en vrijblijvende instelling. Het huwelijk is in Gods scheppingsorde vastgelegd en dus voorgenomen in de raad van Gods wil. Als niemand anders wist Jezus hoe het huwelijk in oorsprong (naar Gods raad en wil) was bedoeld en ingesteld.

  Lees Meer
 • Doel van het huwelijk

  Om elkaar tot steun te zijn in voor en tegenspoed, dus onvoorwaardelijk trouw in alle omstandigheden. De één zal de ander helpen en bijstaan in alle dingen, dat is het doel. God zag dat de eerste mens niet alleen moest zijn maar een hulp aan zijn zijde nodig had. (Gen.2:18) Natuurlijk...voor alleenstaanden geldt dat zij mogen rekenen op God als hulp, die voor ons meer kan zijn dan een huwelijkspartner (Hos.2:18 en 1 Kor.7:1,2)

  Lees meer
 • Het burgelijk huwelijk

  Het huwelijk zal altijd door de wet van het land bekrachtigd dienen te worden. God erkent de wet en de overheid zolang als die niet tegen Gods geboden ingaat. (Lees Rom.7:2 en Rom.13.1, 2) "Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft..." "Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God...".

  Lees meer
 • De trouwbelofte

  Het huwelijk is door God bedoeld als een exclusief verbond, waarbij je elkaar een belofte doet met God als getuige. Je belooft elkaar onvoorwaardelijke trouw en God is daarbij aanwezig. Hij is dus altijd aanwezig, wanneer twee kinderen van God een huwelijk aangaan, dat is echter niet altijd zo waar het een huwelijk betreft van ongelovigen. Het huwelijk van kinderen Gods is in de hemel bekend en ook daar gesloten.

  Lees meer
 • Meisje zoekt een jongen

  Waar moet een meisje op letten, als je een jongen zoekt? In de eerste plaats kan het geen ongelovige zijn. Want 2 Kor. 6:14-16 zegt "Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige?

  Lees meer
 • Jongen zoekt een meisje

  Waar moet een jongen op letten, als je een meisje zoekt? Van belang is natuurlijk dat we vooral in de verkeringstijd, willen luisteren naar de aanwijzingen van de Heer, zodat we echt degene vinden die God voor ons bestemd heeft. Daarbij moeten we niet vergeten om zelf te letten op bepaalde gewoonten en eigenschappen van de ander die er op wijzen dat een relatie vroeg of laat problemen kan geven. Hier volgen een aantal richtlijnen.

  Lees meer