Het huwelijk en de Bijbel

 • Doel van het huwelijk

  Om elkaar tot steun te zijn in voor en tegenspoed, dus onvoorwaardelijk trouw in alle omstandigheden. De één zal de ander helpen en bijstaan in alle dingen, dat is het doel. God zag dat de eerste mens niet alleen moest zijn maar een hulp aan zijn zijde nodig had. (Gen.2:18) Natuurlijk...voor alleenstaanden geldt dat zij mogen rekenen op God als hulp, die voor ons meer kan zijn dan een huwelijkspartner (Hos.2:18 en 1 Kor.7:1, 2).

  Lees meer
 • De belofte van trouw

  Het huwelijk is door God bedoeld als een exclusief verbond, waarbij je elkaar een belofte doet met God als getuige. Je belooft elkaar onvoorwaardelijke trouw en God is daarbij aanwezig. Hij is dus altijd aanwezig, wanneer twee kinderen van God een huwelijk aangaan, dat is echter niet altijd zo waar het een huwelijk betreft van ongelovigen. Het huwelijk van kinderen Gods is in de hemel bekend en ook daar gesloten.

  Lees meer
 • De juiste partner

  Het is in ons verankerd, we willen geluk en voor velen van ons geldt ook, we willen het samen met een partner. De meeste mensen associëren 'alleen zijn' met ongelukkig of in ieder geval niet kompleet. Dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn, maar in de meeste gevallen verlangen we toch wel iemand naast ons, hand in hand door het leven, op elkaar steunen in moeilijke momenten, iemand die door dik en dun aan je zijde gaat.

  Lees meer
 • De plaats van de vrouw

  Ondanks dat het soms een negatieve klank heeft, blijft het waar dat de Bijbel leert dat de vrouw in ´t huwelijk onderdanig is aan de man. (Lees Ef.5:22 en 1 Petr.3:1) "Vrouwen weest aan uw man onderdanig als aan de Here" en "Evenzo gij vrouwen, weest uw mannen onderdanig". Toch is de vrouw absoluut gelijkwaardig aan de man. Wat bedoelt de Bijbel dan met die onderdanigheid van de vrouw?

  Lees meer
 • De plaats van de man

  De man is niet 'meer' dat de vrouw, in Gods ogen. Toch leert Gods Woord overduidelijk dat de man het hoofd is van het gezin en ook in het huwelijk. (Lees Efeze 5:22-24 en ook 1 Kor.11:3) "Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt.

  Lees meer
 • Onderdanigheid, hoe zit dat?

  Wat bedoeld de Bijbel precies? Het betekent zeker niet dat een vrouw alleen maar 'ja' moet zeggen en de man dus in alles z'n zin moet geven. Het is niet normaal als een vrouw op geen enkele manier een eigen mening mag hebben en als een soort robot door het huis heen loopt. Als het goed is vorm je als man en vrouw juist steeds meer een 'team' in het huwelijk, waarin geen sprake is van competitie.

  Lees meer