Echtscheiding

 • Echtscheiding, wat zegt God?

  Kennelijk zijn er in deze tijd heel veel christenen die met deze vraag worstelen. Als we vragen om welke reden men gescheiden is, dan komen er verschillende redenen en meestal ligt het probleem bij die ander, althans zo zegt men. De meest gehoorde redenen zijn: we passen niet goed meer bij elkaar, of we hebben heel veel verschillende interesses, of we maakten teveel ruzies.

  Lees meer
 • Hertrouwen, kan dat wel?

  In de dagen van Mozes was echtscheiding, ondanks het verbod van God, een gewone zaak geworden. Mozes (dus niet God) heeft toen vanwege de menselijke zwakheid, toegestemd in het geven van een scheidbrief (Deutr.24:1-4). Je kon dus nu een vrouw wegsturen met een brief waarop de reden stond, 'waarom je haar had weggestuurd'. Dat kon overigens van alles zijn.

  Lees meer
 • Overspel en de gevolgen

  Overspel is één van de ergste vormen van onrecht die er bestaat. In het huwelijk geef je je vertrouwen aan de ander op een exclusieve manier. Je geeft 'jezelf' aan de ander zoals je dat aan niemand anders doet. Als je getrouwd bent is je man of vrouw (op God na), de belangrijkste persoon in je leven geworden. Voor wie je alles wil doen en van wie je ook het meest liefde en geborgenheid verwacht.

  Lees meer
 • Herstel na overspel

  Wat zegt de Bijbel over wat er moet gebeuren nadat overspel heeft plaatsgevonden? De meeste echtscheidingen zijn het gevolg van overspel. Het huwelijk komt natuurlijk onder grote druk te staan, de echtelijke eenheid is verbroken. Daarmee bedoel ik, de exclusiviteit van de huwelijksrelatie, 'dit hebben wij alleen met elkaar', is aangetast en juist die exclusiviteit is nodig voor intimiteit.

  Lees meer
 • Ongelovige partner (deel 1 en 2)

  Een relatie met een ongelovige is meestal een weg met veel problemen. Christenen met een ongelovige partner hebben vaak een moeilijke weg te gaan, variërend van onbegrip tot verhitte discussies met groeiende onderlinge verdeeldheid over allerlei zaken die de relatie of het gezin betreffen. Ik heb het nu duidelijk over twee ongelovige partners die samen huwen en waarvan één in het huwelijk tot het geloof komt in de Heer Jezus.

  Lees meer
 • Help, het gevoel is weg

  Helaas ook onder christenen neemt het aantal echtscheidingen toe, dit ondanks dat iedereen die de Bijbel leest kan weten dat God de echtscheiding haat. De Bijbel geeft grond voor echtscheiding als er sprake is van overspel, zonder berouw van de schuldige partij en zonder oprecht verlangen om het vertrouwen weer te herstellen. Wanneer er dus sprake is van ernstige en blijvende nalatigheid binnen een huwelijk.

  Lees meer